KontaktU W A G A ! ! !

Główna siedziba Młodzieżowego Domu Kultury na czas remontu budynku przy
ul. Portowej 3 znajduje się na Osiedlu ZACHÓD A5 (dyrektor, sekretariat,
administracja, księgowość, pracownia imprez, dekorator-plastyk)
Adres do korespondencji oraz numery telefonu i faksu pozostają bez zmian
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Portowa 3
73-110 Stargard Szczeciński
Tel. Fax (91)834-43-01 lub (91)834-43-02

M@ile:
Dyrektor - dyrektor@mdk.stargard.pl
Sekretariat - sekretariat@mdk.stargard.pl
Pracownia Imprez - imprezy@mdk.stargard.pl
Studio Nagrań - studionagran@mdk.stargard.pl
Kierownik Admin.-Gosp. - administracja@mdk.stargard.pl
Księgowa - ksiegowosc@mdk.stargard.pl

NIP: 854-10-31-714
REGON: 810685175

Konto Bankowe:
Bank PKO S.A. - I O/Stargard Szczeciński
97 1240 3901 1111 0000 4219 5722 - dochody własne
81 1240 3901 1111 0000 4219 5719 - budżet
37 1240 3901 1111 0000 4219 5735 - fundusz socjalny

91 1240 3901 1111 0010 1621 0854 - Towarzystwo Przyjaciół MDK
91 1020 4867 0000 1602 0004 3224 - Społeczna Rada Rodziców

Formularz kontaktowy
Sponsorzy:
Media:
Copyright © MDK Stargard Szczeciński '2014